Patrimoniumvennootschappen

Patrimoniumvennootschap en de daarin vervatte activa aan- of verkopen.

Door ons ongeëvenaard netwerk aan kapitaalkrachtige kopers van patrimoniumvennootschappen slaagt De Kempe erin de beste prijs te combineren met de meest voordelige structuur inzake transactiezekerheid.

Onze procedure in 5 stappen

Onze procedure in 10 heldere stappen

1. Screening

 • Overzicht vastgoedportefeuille
 • High-level analyse huurcontracten & jaarrekening(en)
 • Bespreking strategische overwegingen
 • Financiële analyse: Asset deal vs Share deal

 

2. Locatiebezoeken

 • Uitgebreide plaatsbezoeken onroerend patrimonium

 

3. Bepaling vastgoedwaarde

 • Gedetailleerde analyse bezettingsovereenkomsten en cashflows
 • Aanstellen onafhankelijk schatter
 • Prijszetting voor het vastgoed bepalen

 

4. Bepaling aandelenprijs

 • Activeren accountant
 • Impact fiscaliteit op de aandelenprijs

 

5. Creatie verkoopdossier

 • Aanstellen professioneel fotograaf
 • Opmaak aantrekkelijk, waterdicht commercieel dossier
vastgoed-residentieel
advies-sale-lease-back

6. Opmaak dataroom

 • Aanstellen onafhankelijk juridisch adviseur
 • Inventarisatie en digitalisatie beschikbare data

 

7. Verkoopproces

 • Benaderen vastgoed- en kapitaalmarkt mits gekozen on- of off-market procedure

 

8. Beoordeling biedingen

 • Vergelijkend onderzoek biedingen
 • Combinatie hoogste prijs & minst restrictieve voorwaarden

 

9. Due diligence

 • Activeren juridisch adviseur
 • Red flag meeting
 • Eventuele structurering oplossingen

 

10. Overdracht

 • Overmaken van de prijs
 • Inschrijving aandelenregister

Portfolio Check

Opbouw vastgoedpatrimonium

Financieel plan voor aankoop

Sale and leaseback 

Interesse om aan- of verkoop van patrimoniumvennootschappen te bespreken?